logo-1
xianji facebook
logo-1
top

臍帶血價錢|儲存臍帶血有咩考慮?即睇費用、計畫詳情

科研進步令臍帶血醫學用途越來越多,搞到唔少準爸媽都考慮要唔要幫BB儲存臍帶血,但儲臍帶血唔只一生人得一次機會,仲要用一大筆錢,梗係要清楚考慮。以下就整合咗有關香港臍帶血庫嘅資料,包括儲存臍帶血價錢、服務、認證、技術等,希望幫到一眾準爸媽一臂之力,去畀BB享受到最優質嘅臍帶血儲存服務。

#考慮儲臍帶血前,梗係要知臍帶血係咩嚟?

臍帶血指BB出生後,留喺臍帶同胎盤中嘅血液。過去嘅臍帶血通常被視為醫療廢物,仲會同胎盤一齊丟棄。但隨住醫療同生物科技嘅急速進步,臍帶血嘅醫學應用就逐步被人發掘出嚟。

#咁點解要儲存臍帶血?

有所不知臍帶血入面含有豐富嘅造血幹細胞,可以用嚟重建血液同免疫系統兼可分化成紅血球、白血球或血小板,去治療多種致命嘅疾病,包括血癌、淋巴瘤、自體免疫疾病等,而用嚟醫學移植嘅應用亦都好廣泛,而臍帶血喺歐美地方,多數被稱為上天送畀BB嘅見面禮,因為一生只得一次嘅收集機會,所以準父母自懷孕起就應該要有計劃幫BB儲存臍帶血嘅念頭,千奇唔好因錯失機會而造成無法挽回嘅局面。

【臍帶血Q&A】

Q1. 臍帶血有咩用?

臨床證實咗臍帶血可用嚟移植治療疾病高達113種,包括血癌、白血病、淋巴腫瘤、其他血細胞增殖疾病,甚至係遺傳性嘅免疫系統疾病、先天代謝疾病同其他癌症等範疇。

Q2. 儲存臍帶血價錢係幾多?

儲存臍帶血價錢取決於選擇嘅公司、儲存類型及想儲存臍帶血嘅時間長短。有啲公司會為想註冊長期儲存嘅家庭提供優惠,所以喺選擇私人臍帶血庫前,記得要比較各間公司儲存臍帶血價錢係有咩特別優惠同專利認證。

Q3. 儲存臍帶血嘅保存期限有幾耐?

一般嚟講,臍帶血經過液態氮冷藏之後都可以保存好耐,但唔同公司有唔同年期計畫,包括10年、20年甚至30年亦有,所以用家可按個人需要、經濟能力去揀選想幫小朋友儲存臍帶血嘅年期。不過要留意儲存時間越長,儲存臍帶血價錢就越高。

臍帶血庫儲存臍帶血收費、專業認證、技術服務對比

香港現時有好多唔同臍帶血庫公司可以儲存臍帶血,而每一間臍帶血庫係視乎唔同計畫去收費,喺揀選適合自己嘅需要嘅臍帶血庫公司之前,最好先了解同比較唔同臍帶血庫臍帶血收費、專業認證、技術服務。不過,留意儲存臍帶血收費固然重要,但記得要揀一間係信譽良好兼有國際認證嘅臍帶血庫公司,咁樣想放幾耐都安心又放心。

臍帶血庫
生寶
HealthBaby
康盛人生
Cordlife
寶諾
Smart Cells
跨奧
Cryolife
儲存臍帶血收費
需登記資料後
再作查詢;
惟收費包括登記、
處理及處存費用
需登記資料後
再作查詢
25年收費
HK$ 30,000
18年收費HK$25,000
23年收費HK$29,000 28年收費HK$34,000
儲存臍帶血年期18年18年25年18年、23年、28年
臍帶血失效
現金保障額
HK$300,000 -
HK$400,000
HK$300,000
臍帶血移植
現金保障
HK$300,000
臍帶血專業認證
1.美國血庫協會認證(AABB)
2.細胞治療協會認證(FACT)
3.美國病理學會認證(CAP)
美國血庫協會認證(AABB)英國人體組織管理局監管(HTA)美國血庫協會認證(AABB)
臍帶血專業技術CellOptima™CellOptima™NanoCool®N/A
臍帶血優質
儲存及處理設備
1.BioArchive®零感染液態氮全自動系統
2. AXP® II自動化臍帶血處理系統
傳統冷凍儲存系統(氣態液氮)
Biosafe Sepax system
業界標準臍帶血處理系統
傳統MVE
冷凍儲存系統 (氣態液氮)
臍帶血移值
服務數目
717101

綜合香港4間私人臍帶血庫嘅儲存臍帶血收費、專業認證、技術服務等幾方面去對比後,唯一獲得全球三大權威認證嘅香港臍帶血庫生寶HealthBaby,亦都係唯一一間擁有同採用香港最先進BioArchive®液態氮全自動儲存系統嘅私營臍帶血庫,而且仲提供高達港幣30萬嘅臍帶血移植現金保障,唔怪得之生寶係連續13年被指明係全港最多父母選擇嘅臍帶血庫。

加上生寶儲存計畫都係採用高成本嘅液態氮作為儲存媒介,堅持用最穩定溫度保持幹細胞嘅活性,保障醫療用途之餘,仲為準爸媽提供最高品質嘅臍帶膜同臍帶血儲存服務。而貼心嘅生寶仲為咗準爸媽唔同嘅需要,去提供唔同嘅臍帶血收費服務計畫。想幫仔女未來買個健康保障嘅準爸媽,可以到生寶嘅網站了解更多詳情。

 
 

click