logo-1
xianji facebook
logo-1

Jane | AfterworkToday

Jane

【必食片皮鴨】將軍澳金公館中菜 正宗京川滬味道

【必食片皮鴨】將軍澳金公館中菜 正宗京川滬味道

香港周圍都有好多中餐館,不過要搵間好食和夠地道正宗的店就唔係咁容易,而難得將軍澳就有一間中菜館係令人食過返尋味的-小編同屋企人都好鍾意食中菜,聽講將軍澳有間中菜好有水準,尤其係片皮鴨,印象中將軍澳片皮鴨有售的地方唔多,於是上星期晚就同屋企人一齊去試試。

你可能感興趣

FOLLOW US

click
Copyright © 2021 Afterworktoday.com