logo-1
xianji facebook
logo-1

Gloria | AfterworkToday

Gloria

真人實測|Elevatione呃人?太子女帶我親試 Elevatione黑店 重拾年輕肌齡

真人實測|Elevatione呃人?太子女帶我親試 Elevatione黑店 重拾年輕肌齡

踏入30歲,乾肌底嘅我真係feel到啲乾紋皺紋問題越嚟越嚴重。咁啱有個出去留學就返嘅太子女BFF同我推薦Elevatione,話嗰邊嘅「貴婦圈」好多人讚好用,仲話返嚟帶我去試,當係咁耐冇返嚟見我嘅賠罪禮物。我孤陋寡聞未聽過呢個品牌,上網一search見評價好壞參半,有人話「Elevatione黑店」、「Elevatio...

你可能感興趣

FOLLOW US

click
Copyright © 2024 Afterworktoday.com